תקנון

תקנון 1REBEL

החברה – הולמס פלייס אינטרנשיונל בע“מ ח.פ. 512466723.

המועדון – מועדון REBEL1  אליו נרשם החבר ובו הוא רשאי להתאמן.

חבר – מי שרכש מנוי או כרטיסיה

משתמש – כל מי שנכנס לאתר

התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים גם יחד.

הסכמה לתנאי השימוש

בכניסה לאתר ו/או לאפליקציית REBEL1, בשימוש ובגלישה בו ובביצוע איזו מהפעולות בו, הנך נותן את הסכמתך לתנאים להלן ומתחייב לפעול לפיהם. כל שימוש באיזה משירותי REBEL1, באתר ובמועדון, כפוף לתקנון זה ולכל הנחיה ו/או כלל שיפורסמו על ידי החברה או המועדון (כגון בתשובות לשאלות), ויתכן שישונו מעת לעת.

תנאי שימוש במינוי ו/או בכרטיסייה

o       ניתן להצטרף למועדון 1REBEL ולהשתתף בפעילויות בו מגיל 18 ומעלה. הכניסה למועדון הינה לחבר REBEL1, כלומר למי שרכש מינוי או כרטיסיה או אורח של בעל הכרטיסיה ובתנאים שלהלן.

מינוי REBEL1

o       המינוי הינו עבור מספר קצוב של כניסות מדי חודש (ובכפוף להרשמה מראש לאימונים) או לכמות כניסות ללא הגבלה, לפי בחירת החבר בעת הרכישה.

o       המינוי הינו למשך שלוש שנים ממועד הרכישה.

o       התשלום עבור המינוי הינו בהתאם למחירון (המלה מחירון תופיע כקישור) שמשתנה מעת לעת.

כרטיסיית REBEL1

o       ניתן לרכוש כרטיסייה בהתאם למספר הכניסות הרצוי והתעריף עבורן, כאשר לכרטיסיות תוקף משתנה בהתאם למספר הכניסות, הכל כאמור במחירון (יופיע כקישור).

o       ניתן להשתמש בכרטיסיה ובמינוי בתקופה הרשומה במחירון בהתאם לסוג הכרטיסיה או המינוי שנרכשו בלבד. 

o       לא יינתן החזר כספי ו/או אחר עבור אי שימוש במינוי ו/או בכרטיסיה.

o       רכישת מינוי וכרטיסייה כפופים למילוי וחתימה על הצהרת בריאות (יופיעו כקישור) תקינה וככל שהחבר יענה על אחת השאלות בחיוב, הרי שיהא עליו לצרף אישור רפואי לפיו הרופא מתיר לו להתאמן במועדון כושר.

o       שימוש על ידי צד ג' –

o       מינוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

o       כרטיסיה ניתנת לשימוש גם עבור ועל ידי צדדי ג'.

o       הקפאה – לא ניתן להקפיא מינוי ו/או כרטיסיה.

תנאי השתתפות בפעילות מועדון 1REBEL 

o       יש להשמע להוראות הצוות ולכל הנחיות והוראות המועדון.

o       האימון במועדון הוא בקבוצות בהנחיית מדריך. יש להשמע להוראות המדריך ובמקרה הצורך לבקש הנחיות ו/או הדרכה נוספת.

o       האימון, על כל חלקיו (מוסיקה, תאורה, מתקנים וכו') הוא אימון מובנה בהתאם לשיקול דעת החברה.

o       החברה רשאית לשנות מעת לעת את בחירותיה. החברה רשאית לשנות את מועדי האימונים, להחליף מדריכים, לשנות ציוד וכו', הכל לפי שיקול דעתה.

o       על החבר ללבוש בגדי ונעלי ספורט המתאימים לאימון ולהשתמש במגבת (על מתקני המועדון) ולנעול כפכפי גומי באיזור המלתחות והמקלחות.

o       יש לשמור על המתקנים והציוד, להשתמש בהם בהתאם להוראות ולהחזיר ציוד למקום.

o       אין להיכנס לשטח המועדון תחת השפעת אלכוהול, סמים או סמי הרגעה. אין להכניס חיות מחמד למועדון. אין להכניס למועדון דברי אוכל, אלכוהול או חפצים העשויים מחומר שביר.

o       חבר שלו בעיות רפואיות העלולות להשפיע על תפקודו, או שהוא לוקח תרופות שלהן תופעות לוואי העלולות להשפיע על תפקודו, מתבקש להתייעץ עם רופא טרם ההשתתפות באימון וטרם השימוש במתקנים ולהימנע מביצוע פעולות שיסכנו אותו.

o       לרשות החבר מותקנים תאי איחסון כשירות לוואי לאחסון החפצים האישיים בזמן השהות במועדון בלבד.

o       התאים ננעלים באמצעות קוד. חובה לנעול את התאים. מנגנון סגירת התאים הוא פשוט ולמען הסר ספק, אין מדובר ב“כספות“ העמידות בפני פריצה.

o       חובה להפקיד כסף וחפצי ערך לשמירה בדלפק הקבלה.

o       מובהר כי החברה אינה אחראית לאובדן ו/או לגניבת חפצים בתחום המועדון, בין אם אוחסנו בתא אחסון ובין אם לאו. אחסון חפצי החבר בתא האחסון הינו על אחריותו בלבד.

o       אין להשאיר ציוד מאוחסן בתאים לאחר עזיבת המועדון. בסיום שעות הפעילות במועדון תהא החברה רשאית לפרוץ תאים נעולים ולאחסן את תכולת התאים שנפרצו במקום נפרד. משלא תידרש התכולה בתום 30 ימים, תציג החברה פרסום מתאים על לוח המודעות במועדון בדבר כוונתה למסור את הציוד המאוחסן, ובהעדר היענות ייתרם הציוד לפי שיקול דעת המועדון.

o       בחלק מהמועדונים ניתן לשכור בתשלום תא אחסון אישי, לפי הכללים הנהוגים במועדון. במקרה של ביטול, החברה תשיב לחבר את החלק היחסי לתקופה שלא נוצלה, בהתאם לגובה התעריף שהיה משלם מלכתחילה עבור התקופה שניצל.

ביטול השתתפות באימון, אי הגעה

o       ההשתתפות באימון כרוכה בהרשמה מראש באמצעות אפליקציית REBEL1:

o       מנוי  – רשאי להירשם לאימון החל מ-14 ימים קודם למועד האימון.

o       רוכש כרטיסיה – רשאי להירשם לאימון החל מ-10 ימים קודם למועד האימון.

o       ניתן לבטל את ההשתתפות באימון אליו חבר נרשם, עד 12 שעות לפני מועד האימון, ללא חיוב כספי.

o       במקרה בו חבר לא יגיע לאימון אליו נרשם או יבטל את השתתפותו בפחות מ-12 שעות ממועד אימון אליו נרשמו (להלן בהתאמה: "אי הגעה", "ביטול מאוחר"), הוא יחויב כדלקמן:

o       תשלום עבור ביטול מאוחר –

§        בכרטיסיה – חיוב בתשלום מלא של אימון

§        במינוי – חיוב בתשלום בסך 29 ₪

o       תשלום עבור אי הגעה לאימון –

§        בכרטיסיה –חיוב בתשלום מלא של אימון

§        במינוי – חיוב בתשלום בסך 49 ₪

o       החיוב עבור אי הגעה וביטול מאוחר, יבוצע גם במקרה בו חבר אחר נרשם לאימון.

o       החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תעריפים אלו ואחרים מעת לעת.

o       בפעולת רכישת המינוי, החבר יודע ונותן הסכמתו כי בקרות אירוע כאמור, ייגבו ממנו התשלומים עבור ביטול מאוחר ו/או אי הגעה ללא צורך בהודעת החברה וללא צורך בהסכמה נפרדת עבור כל אירוע.

ביטול מינוי או כרטיסייה

o       בתוך 14 יום ממועד הרכישה:

כרטיסיה ומינוי ניתנים לביטול בתוך 14 יום ממועד עשיית העיסקה או קבלת המסמך המכיל את עיקרי העיסקה, ובמקרה בו השימוש החל, תיגבה התמורה היחסית עבור השימוש שנעשה בפועל בחישוב לפי מחיר מחירון של אימון בודד

o       לאחר 14 יום ממועד הרכישה:

o       כרטיסיה – לא ניתן לבטל כרטיסיה בתום 14 יום ממועד הרכישה.

o       מינוי – ניתן לבטל מינוי בכל עת, בהודעה בכתב בלבד, חודש מראש (כשבאותו חודש החבר יהא רשאי להמשיך ולהשתמש בשירותי המועדון).

o       הודעת ביטול תינתן באמצעות הודעת ביטול (קישור למסך הביטול) באתר זה או באחת מהדרכים הבאות (בכפוף לכך שביטול מינוי בתום 14 יום, ניתן לביטול בהודעה בכתב בלבד):

o       שיחת טלפון אל – לרשום מספר או פקס' למספר לרשום מספר.

o       הודעה בעל פה לנציג/ת הקבלה במועדון.

o       בדואר רשום לכתובת לרשום כתובת .

o       בדוא"ל לכתובת לרשום כתובת מייל.

אופן התשלום ואישורו

o       בפעולת רכישת המינוי ו/או הכרטיסיה, החבר נותן הרשאה לחברה לחייב את כרטיס האשראי שלו בתשלום דמי המינוי, עלות הכרטיסיה ובכל סכום אחר אותו יחוב החבר לחברה (לרבות תשלומים עבור ביטול מאוחר ואי הגעה), בהתאם לתחשיב שייערך על ידי החברה.

o       התשלום עבור הכרטיסיה והמינוי ייגבה מדי חודש בחודשו באמצעות כרטיס אשראי:

o       עבור כרטיסיה – התשלום ייגבה במועד הרכישה או בסמוך אליו (ככל שלא תתאפשר גביה במועד הרכישה).

o       עבור מינוי – התשלום ייגבה מדי חודש בהתאם ליום הרכישה בחודש (למשל, מינוי שנרכש ביום 5 לפברואר, ייגבה ב-5 לכל חודש). ככל שלא תתבצע גביה באותו יום או שהמועד אינו קיים בחודש מסוים (כגון, 31 בפברואר), הגבייה תתבצע ביום שלאחר מכן ומאותו מועד ואילך, דמי המינוי ייגבו בהתאם ליום שעודכן.

o       במינוי ובכרטיסיה – במקרה בו הגביה לא תהיה אפשרית, מועד הגביה יידחה למועד הקרוב בו הגביה תתאפשר. 

o       לאחר רכישת הכרטיסיה ו/או המינוי, החבר יקבל לתיבת הדוא"ל שאת פרטיה מסר, מייל ובו עיקרי העיסקה.

כללי

o       החברה רשאית לסיים את חברותו של כל חבר ו/או לא לחדש אותה, במקרה של הפרת איזו מהוראות התקנון, הפרת הוראות המועדון ו/או הוראות החברה, במקרה של הפרת משמעת חמורה,ו/או התנהגות גסה, פרועה או אלימה ו/או התבטאות מילולית גסה ו/או אלימה וכן במקרה של התנהגות שיש בה כדי לסכן את באי המועדון, את שלומם ו/או את שלמות רכושם ו/או לגרום להם נזק כלשהו וכדו‘.

o       החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין, לסרב לקבל מועמד כמנוי במועדון ו/ואו לחדש מינוי קיים.

o       אין לקיים פעילות מסחרית, הסברתית או אחרת לחברי המועדון, במועדון ו/או בסביבתו, למעט פעילות שהורשתה במפורש על ידי החברה.

o       החברה אינה אחראית ואינה חייבת לספק מקומות חנייה למנויים.

o       החברה רשאית לבצע שיפוצים ו/או תיקונים מעת לעת ו/או תהא רשאית להשבית מתקן ו/או מקום  לשם כך או משום שאינם תקינים, לבטל פעילויות ו/או אימונים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמנוי לא יהא זכאי לפיצוי כלשהו בשל כך.

o       החברה רשאית לשנות את שעות הפתיחה והסגירה ו/או את שעות הפעילות של מתקן במועדון ו/או של המועדון מעת לעת.

o       החברה רשאית לשנות ולתקן את התקנון מעת לעת ולפי שיקול דעתה.

o       ברכישת הכרטיסיה ו/או המינוי, החבר מאשר כי קרא והבין את התקנון והוא מסכים לאמור בו.